Darrers Articles
EXEMPLE DE DEMANDA DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOCAL DE NEGOCI, EN EL QUAL L’ARRENDATÀRIA ÉS PERSONA JURÍDICA.
Benjamí Pons Ciurana. 13 d'agost de 2016

  AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE xxxxxxxxxx   Doña xxxxxxxxxxx, Procuradora de los Tribunales y de  HHHHHHH  S.L., con NIF núm.        , y domicilio en  c/       , núm.          , de las Palmas de Gran Canaria, representación que queda acreditada con el poder para pleitos que se adjunta, bajo la asistencia  letrada de Benjamí Pons […]

Llegir +

DURADA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT. UN CAS PARTICULAR
Benjamí Pons Ciurana. 31 de juliol de 2016

 DURADA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE NEGOCI AMB PRÒRROGA FORÇOSA CONVENCIONAL.   FETS Primer.– El contracte d’arrendament es celebra el dia 25 de juny de 1.988. Segon.- Consta com a arrendatària la Sra. xxxxxxxxxxxxxx,  persona física. Tercer.- Que la clàusula quarta de l’ esmentat contracte estipula que la durada del contracte és d’un any, […]

Llegir +